Hvad er digital?

Digital er et af vor tids vigtigste begreber. Brugt i stort set alle sammenhænge, men stadig uklart og intetsigende.

Digitale teknologier er i gang med at skabe et nyt paradigme for vores samfund og alle de måder vi interagerer, producerer og innoverer på.

Digital er med andre ord ikke til at komme udenom, men samtidig så tilpas udefineret at et hav af fagligheder, titler og ansvarsområder tager underlige livtag med digital.

Som enhver anden professionel med respekt for egen faglighed, så er det afgørende at kunne definere sin faglighed og arbejde målrettet på at forbedre og videreudvikle den.

De iblandt os som ikke kontinuerligt styrker og udvikler deres digitale faglighed vil fremover blive digitale amatører.

Hvis digitale teknologier er forretningskritiske i din virksomhed, hvem vil så entrere med en faglig amatør?

“Digital for digitals skyld er varm luft og det bliver gennemskuet af dine ikke-digitale kollegaer med det samme. Kun digitale amatører gør det.”

Som digital professionel bliver du udfordret på din faglighed af andre digitale professionelle, men i mindst lige så høj grad af ikke-digitale fagfolk som forsvarer deres faglige magtdomæne.

Så hvad er digital egentlig?

Digitale teknologier favner stort set alt i vores verden i dag. De former og forandrer vores hverdag, arbejdsliv og forståelsesramme.

Digital er intet uden om den kontekst det skal tænkes ind i. Digital uden forretning, uden services og uden oplevelser giver ingen mening.

Digital kan derfor aldrig stå alene. Det er netop her mange halter efter i deres kamp for at skabe værdi og overbevisning for digital forandring. For hvad vil du egentlig? Digital for digitals egen grund?

Mange digitalister strander desværre her. De kæmper for digital forandring og større modenhed internt, men glemmer at digital er en måde at skabe værdi på og ikke et endemål i sig selv.

Digital for digitals skyld er varm luft og det bliver gennemskuet af dine ikke-digitale kollegaer med det samme. Kun digitale amatører gør det.

Derfor skal du altid kunne svare på hvad digital egentlig er og hvorfor det er afgørende for jeres forretning.

Den digitale professionelle forstår altid at sætte digital i en meningsfuld kontekst.

Så endelig en definiton på digital:

“Digital er at skabe nye muligheder og større værdi for mennesker, organisationer, virksomheder og samfund med digitale teknologier som den drivende kraft”

There you have it!

Brian Bentzen

Brian Bentzen

Se lignende indlæg

Hvad siger Vores netværk?

Som medlem får du

Det eneste 100% uafhængige netværk

6-8 professionelle netværksmøder om året

Rabat på masterclasses

Karrieresparring

Adgang til lukket forum for medlemmer

Landets mest erfarne moderator af netværk for digitale professionelle

Hvad er BENTZEN?

BENTZEN er et uafhængigt netværk for digitale ledere og specialister stiftet i 2016 og ledet af Brian Bentzen.

Vi tror på personlige relationer i et professionelt miljø, og at vi gennem skarpe netværk, meetup, samtaler og konferencer kan skabe ny viden om det digitale felt. Viden som giver afgørende input til din karriere og til din virksomheds vækst.

Scroll to Top

Lad os tale sammen

Du kan til enhver tid afmelde vores kommunikation.