10 Kendetegn ved den digitale leder

Digital ledelse er en anderledes forståelse og tilgang om ledelse født i den digitale tidsalder.
Den digitale leder igangsætter og driver den digitale forandring og tilpasning i virksomheden.
Digital ledelse er derfor svaret på den udfordring, som den digitale professionelle står overfor. Hvordan løfter man sin digitale faglighed, når digital bliver forretningskritisk? Og hvordan bliver man en digital leder?

Den digitale leder er en ny type leder, som ikke nødvendigvis har stjerner på skuldrene, men leder i form af sin digitale faglighed og sin personlighed. En faglighed som stadig er delvis uklar. Alle kender en advokats eller en læges faglige habitus, men hvem kender egentlig den digitale faglighed?
Den digitale faglighed er derfor umoden og diffus. Faget er stadig ungt og mange traditionelle ledere og medarbejdere har endnu ikke forstået, hvor afgørende digital forandrer virksomhedens modus operandi.

Så hvad kendetegner dagens digitale ledere?

De digitale ledere er ikke klassiske ledere, men leder mere ud fra et digitalt mindset. De er proaktive, vil gøre en forskel og tager de daglige kampe i organisationen og med deres tekniske leverandører.

De fleste sidder i stillinger som online manager, intranet manager, digital chef, senior projektleder, kommunikationschef, UX-specialist, senior digital konsulent, digital teamleder, e-commerce manager osv.
De er en minoritet i egen organisation og har derfor brug for at sparre, benchmarke, få feedback og blive klogere sammen med deres peers. De vil den digitale forandring og vil være med til at skabe den.

Hvis du er en digital leder, så har du sandsynligvis disse 10 kendetegn.

# 1 Du forstår hvordan digital forandrer

Den digitale forandring er over os. Verden, som vi kender og forstår, forandrer sig grundlæggende og for altid. Spilleregler og rammer, som vi kender og stoler på, afløses af et helt nyt digitalt paradigme. Et paradigme som påvirker og ændrer alt omkring os, mellem os og endda vores sind og hjerne.
Det hjælper ikke bare at sætte digital foran din eksisterende titel. Du skal grundlæggende forstå forandringen og tage den faglige konsekvens.

#DigitalTransformation

# 2 Du ved at netværk er den digitale tidsalders valuta

Digital eliminerer tid og rum og gør netværk til den digitale tidsalders valuta.

I den industrielle tidsalder var magt synlig og manifesteret gennem imposante hovedkvarterer, fysisk infrastruktur, offentligt embedsmandsværk, videns- og formidlings-monopoler etc.

Netværk accelererer adgangen til og forbinder markeder, viden, nyheder og innovation. Netværk skaber både nye koncentrationer og distributioner af magt. Resultatet er, at eksisterende magtstrukturer ødelægges eller forandres.

I den digitale tidsalder manifesteres magt gennem netværk og de eksisterende magtstrukturer er enten hunderædde eller uvidende.

Netværk accelererer adgangen til og forbinder markeder, viden, nyheder og innovation

Netværk udfordrer derfor den gængse forretningsforståelse, og det ved den digitale leder. Netværk skal forstås bredt og den digitale leder er også personligt en networker først og sidst.

#NetworkFirst

# 3 Du tænker altid udefra og ind

Vi lever i en brugerorienteret verden. Ikke alene forlanger brugerne, at de er i fokus, men i dag har de også magten til at fravælge din virksomhed fuldstændigt. Inside Out taber altid.

Tænk på offentlige IT-projekter, hvor brugeren sjældent er i centrum, men må vige for interne processer og hensyn, legacy-systemer, politik og jura. Tænk på virksomheder som kun optimerer og videreudvikler på deres eksisterende cash cow(s) i stedet for at forstå, hvor kunderne er på vej hen.

Som digital leder kæmper du altid for at se opgaven udefra og ind. Du forstår, at alle medarbejdere, interne og eksterne processer, teknologier og produkter grundlæggende skal udtænkes, bygges, vedligeholdes og udvikles omkring brugeren.

#OutsideIn

# 4 Du forstår forretningen

I dag skaber digitale teknologier nye muligheder for stagnerende forretningsmodeller. I morgen er næsten alle forretningsmodeller digitale, men det er stadig en minoritet af de klassiske ledere som forstår det og agerer derefter.

De fleste ledere i dagens virksomheder har i bedste fald en overfladisk forståelse for, hvor afgørende digitale teknologier ændrer deres virksomhed, forretningens præmisser og egne fagligheder. Til gengæld forstår de den nuværende forretning bedre end de fleste.

Digitale ledere kombinerer deres teknologi-indsigt og agile tilgang med en klar forståelse for forretningen, nu og fremover, og arbejder sig uophørligt tættere på. Kun digitale amatører tror, at det primært handler om teknologi.

#DigitalBusiness

# 5 Du har en innovativ digital vision

Innovation er den eneste vej til vækst og nye markeder i den digitale tidsalder. Den tid hvor vækst primært blev skabt gennem mere kapital og flere ressourcer er alvorligt på retræte. I dag kæmper tunge gamle virksomheder med at vokse, men på trods af massive pengetanke og billig arbejdskraft, kniber det gevaldigt. Hvis du vil vinde i morgen, så skal din virksomhed innovere digitalt i dag.

Den digitale leder forstår skiftet og opererer i spændet mellem de stadigt nødvendige optimeringer af eksisterende processer på den ene side, og innovative nye løsninger understøttet af eksponentielle digitale teknologier på den anden side.

Det betyder, at den digitale leder skal forstå, hvordan den digitale transformation forandrer egen branche og være med til at formulere en innovativ digital vision.

#DigitalVision

# 6 Du bruger data til at forstå, udvikle og forandre

Målbare data og konkrete insights underbygger, beviser og forklarer vores brug af digitale teknologier. Det er afgørende at indsamle de rigtige data, forstå dem og formidle dem i virksomhedens kontekst.

Data er et kontant sprog. De insights som data fører med sig, bruger den digitale leder til at vise værdien og afgøre svære valg. Insigths forandrer organisationen digitalt. Skridt for skridt.

Analytics-værktøjskassen skal være i orden, men uanset hvor god den er, så bliver den i sidste ende aldrig bedre end de personer som bruger den, tolker data og formidler konklusionerne.

#DataRules

# 7 Du håndterer forandringer åbent og positivt

Modstand mod forandring er den største synlige udfordring for den digitale leder.

Digitale forretningsmodeller kræver større fleksibilitet og tilpasningsevner i organisationen. Samtidig øges behovet for gennemsigtighed og åbenhed.

Den digitale leder er ikke ven med alle i organisationen

Digital forandring kræver derfor internt grundlæggende en organisatorisk kulturforandring. Den digitale leder forstår dette og understøtter forandringer som driver virksomheden frem, og er derfor også ledende forandringsagent, der mere anspores til kamp end afskrækkelse af de forandringsangste.

Det er en illusion at tro, at man kan være digital leder og samtidig undgå konflikter og konfrontationer. Den digitale leder er ikke ven med alle i organisationen.

#DigitalChangeManagement

# 8 Du styrer både agilt og langsigtet

I den digitale tidsalder er tid og rum minimeret. De tekniske muligheder, som er der i dag, er forældet i morgen. Muligheder og mennesker skal imødekommes radikalt anderledes. Den digitale leder styrer på daglig basis og sørger for at organisere sig og sine så agilt som muligt. Femårsplaner og 1-årige MUS hører en anden tid til. Siloer, tunge beslutningsprocesser og vidensmonopol er det industrielle samfunds logik. I netværkssamfundet er fokus på flydende matrixorganisering, frie fugle, og åbenhed og agilitet i beslutninger og tilpasninger. Samtidig er det afgørende at skabe langvarige relationer bygget på åbenhed, troværdighed og tillid. Dette gælder lige så meget internt i organisationen som eksternt til kunder og relationer.

#DigitalGovernance

# 9 Du har en stærk viden om digitale teknologier

Teknologi er aldrig et mål i sig selv. Til gengæld forstår den digitale leder at skabe, forstå eller understøtte teknisk avancerede produkter som kombinerer den digitale og den fysiske verden, men samtidig øger brugeroplevelsen og indtjeningen.

Nysgerrighed og stærk faglig interesse i netværksteknologier og muligheder er en naturlig del af den tankeverden som den digitale leder bevæger sig i.

Digitale ledere har også en skarp og proaktiv forståelse for markedet og for hvordan eksterne partnere kan inddrages, håndteres og bidrage til bedre løsninger.

#DigitalTechnology

# 10 Du går forrest

Digital ledelse er, at forstå og lede idéer, forandringer, mennesker og organisationer med at identificere og transformere de områder som er nødvendige for at forandre virksomheden fra en traditionel til en moderne virksomhed i den digitale tidsalder.

Lederskab er uden tvivl den vigtigste ingrediens i en digital transformation og enhver digital leder går forrest.

Der er en række grundlæggende forskelle på de klassiske ledere som det industrielle samfund har fremelsket og de digitale ledere som den digitale tidsalder fostrer og efterspørger nu. Når alle forretningsmodeller bliver digitale forsvinder den digitale leder og bliver slet og ret leder – fremtidens leder.

Det er op til dig, om du skal være fremtidens leder i den digitale tidsalder.

#DigitalLeadership

Like eller del på LinkedIn

Brian Bentzen

Brian Bentzen

Se lignende indlæg

Hvad siger Vores netværk?

Som medlem får du

Det eneste 100% uafhængige netværk

6-8 professionelle netværksmøder om året

Rabat på masterclasses

Karrieresparring

Adgang til lukket forum for medlemmer

Landets mest erfarne moderator af netværk for digitale professionelle

Hvad er BENTZEN?

BENTZEN er et uafhængigt netværk for digitale ledere og specialister stiftet i 2016 og ledet af Brian Bentzen.

Vi tror på personlige relationer i et professionelt miljø, og at vi gennem skarpe netværk, meetup, samtaler og konferencer kan skabe ny viden om det digitale felt. Viden som giver afgørende input til din karriere og til din virksomheds vækst.

Scroll to Top

Lad os tale sammen

Du kan til enhver tid afmelde vores kommunikation.